مشاوره : 3963 715 -0917
ايمني ، راحتي ، كيفيت // حق شما ، تخصص ما

فرآيند نصب آسانسور، امري تخصصي است كه نيازمند دقت، مهارت و دانش كافي مي باشد. حتي بهترين قطعات در صورت نصب نامناسب، كارآيي پاييني خواهند داشت در حاليكه يك نصب مناسب حتي با قطعات متوسط، مي تواند ساليان سال براي مشتريان، آسانسوري مطلوب را فراهم سازد. اين نكته نشانگر اهميت فرآيند نصب آسانسور مي باشد.
ويژگيهاي واحد نصب گروه سحاب آسانسور شامل موارد زير مي باشد:

  • حضور مشاورين، طراحان و تكنسين هاي نصب تحصيلكرده، مجرب و با سابقه بالا
  • آموزش نيروهاي نصب طبق استانداردهاي جهاني
  • استفاده مطلوب از حداكثر فضاي نصب آسانسور
  • ارائه مشاوره نصب براي داشتن كيفيتي مطلوب با هزينه اي مناسب
  • انجام امور نصب در زمان تعيين شده و مقرر توسط كارفرما
  • كنترل كيفي تمامي مراحل نصب، پس از نصب هر مرحله توسط كارشناسان مجرب شركت